» » Michaił Bułhakow, jego czasy i my

Kontakt

Statystyka

  • Ilość promocji: 0
  • Ilość nowości: 10
  • Aktualnie klientów na stronie: 3
  • Sklep odwiedziło: 123723 klientów
Michaił Bułhakow, jego czasy i my
Polecamy

Michaił Bułhakow, jego czasy i my

Dostępność: Dostępny

Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Przesyłka pocztowa priorytetowa - 0,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan magazynowy:

redaktor: Grzegorz Przebinda, Janusz Świeży

ISBN: 978-83-60163-87-0

format: B5

ilość stron: 920

Cena: 75,00 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)
Michaił Bułhakow to jeden z najbardziej znanych i cenionych pisarzy rosyjskich – zarówno w swej ojczyźnie, jak i na świecie. Także w Polsce zainteresowanie jego twórczością ma długą tradycję czytelniczą i akademicką.

Prezentowana publikacja jest wydarzeniem wyjątkowym w skali światowej. Stanowi najbardziej aktualny i największy od wielu lat zbiór tekstów poświęconych rozmaitym aspektom pisarstwa Bułhakowa. Składa się z 69 artykułów, których autorami są uczeni – w tym najwybitniejsi bułhakolodzy – z 17 krajów świata (Armenia, Białoruś, Chiny, Estonia, Francja, Gruzja, Izrael, Japonia, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Ukraina, Węgry i Włochy). Teksty zostały wybrane spośród prawie 90 zaprezentowanych we wrześniu 2011 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Michaił Bułhakow, jego czasy i my”. Okazją do spotkania były okrągłe rocznice urodzin i śmierci pisarza, przypadające na lata 2010 i 2011.

Artykuły napisane są w języku rosyjskim (jeden w angielskim). Zgrupowane zostały w rozdziałach tematycznych, obejmujących problemy tekstologii, poetyki i ideologii prozy Bułhakowa, zagadnienia jego dramaturgii, wpływu na współczesną kulturę, a także recepcji, tłumaczeń na różne języki oraz analizy lingwistycznej. W osobnym rozdziale znalazły się teksty poświęcone Mistrzowi i Małgorzacie.Spis treści:

От редакторов

ПРОЗА МИХАИЛА БУЛГАКОВА: ТЕКСТОЛОГИЯ, ПОЭТИКА, МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Ирина Захаровна Белобровцева, Миссианство Михаила Булгакова
Александр Александрович Кораблёв, Михаил Булгаков как мистический писатель (К вопросу об авторском самоопределении)
Елена Александровна Иваньшина, Культура против истории: О работе машины времени у М. А. Булгаковa
Мария Филинa, Унижение и восстановление справедливости: Различное сюжетное воплощение в творчестве М. А. Булгакова 
Александр Александрович Павильч, Компаративные интенции в творчестве М. Булгакова
Юлиана Григорьевна Пыхтина, Деформация архетипа «дом» в малой прозе М. А. Булгакова
Инга Васильевна Панко, Образ огня в ранних рассказах М. А. Булгакова
Евгений Александрович Яблоков, Проблема финальной датировки в рассказе Морфий
Наталья Васильевна Кораблёва, Метатекстуальность рассказа М. А. Булгакова Ханский огонь
Мария Карловна Кшондзер, Рассказ Михаила Булгакова Красная корона: Текст и контекст 
Татьяна Александровна Алпатова, От Записок на манжетах к Запискам покойника: Эволюция повествования в прозе М. А. Булгакова
Анна Худзиньска-Паркосадзе, Фантастические повести Михаила Булгакова как зеркало эпохи (Дьяволиада, Роковые яйца, Собачье сердце)
Казимеж Прус, Гротескность как способ изображения советской действительности в Собачьем сердце Михаила Булгакова
Валентина Александровна Коханова, Архетипика романов М. А. Булгакова
Ксения Алексеевна Нагина, Контексты сада в романе М. Булгакова Белая гвардия
Людмила Яковлевна Бобрицких, О традиции женского демонизма Серебряного века в романе М. Булгакова Белая гвардия 
Ярослав Алексеевич Полищук, Киев Михаила Булгакова: Опыт постколониальной интерпретации
Леокадия Васильевна Витковская, Игорь Федорович Головченко, Кавказ – Лермонтов – Булгаков: Проблемы интертекстуального дискурса
Марина Юрьевна Сумская, Вячеслав Иванович Шульженко, Ранний Булгаков в парадигматике «Кавказского текста» русской литературы
Алла Александровна Шелаева, Традиции русской классической литературы в творчестве Булгакова: Анекдот у Н. С. Лескова и М. А. Булгакова
Екатерина Иосифовна Орлова, М. А. Булгаков и М. А. Волошин
Татьяна Владимировна Арутюнян, К интерпретации одного разговора о жизни и смерти (Булгаков – Сталин – Пастернак)
Венера Ринатовна Галимьянова, М. Булгаков и А. Платонов: Особенности трагизма

В КРУГУ МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ
Елена Юрьевна Колышева, Модель генезиса романа М. А. Булгакова Мастер и Маргарита 
Валерий Игоревич Тюпа, Нарративная стратегия романа Мастер и Маргарита
Татьяна Сергеевна Царькова, Стиховед В. Е. Холшевников о композиции романа Мастер и Маргарита
Гуннар Ленц, Sub specie aeternitatis: Концепты истории в романе Мастер и Маргарита (Между историософией и советской культурой)
Александр Вячеславович Голозубов, Божественная комедия М. Булгакова: Элементы постмодернистской поэтики в романе Мастер и Маргарита    
Александр Ильич Иваницкий, Раздвоение зла в романе М. А. Булгакова Мастер и Маргарита и новая роль гротеска
Рита Джулиани, Пилат у Булгакова: От структуры к поэтике Мастерa и Маргариты 
Паола Буонкристиано, Булгаков, Герберт Aврилакский и говорящие головы 
Валерий Владимирович Шилов, Герберт Аврилакский в романе Мастер и Маргарита: (Ре)конструкция ассоциаций
Дарио Читати, Библейские главы романов Мастер и Маргарита и Плаха: O Булгакове и Айтматове

ДРАМАТУРГИЯ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
Ольга Константиновна Страшкова, Театрально-драматургический текст Михаила Булгакова: Штрихи художественного мышления
Ксения Владимировна Баринова, Пьеса Зойкина квартира М. Булгакова в контексте карнавализованной советской драматургии 1920-х годов (Н. Эрдман, В. Маяковский)
Ирина Алексеевна Канунникова, Специфика организации художественного пространства пьес Зойкина квартира М. А. Булгакова и Мандат Н. Р. Эрдмана
Масако Омори, Булгаков и Мольер в советском идеологическом контексте 1920–1930-х годов
Мари-Кристин Отан-Матье, Перечитывая Батум сегодня
Петр Фаст, Документ, вымысел, миф? Контексты пьесы Батум М. Булгакова     
Катажина Осиньская, Дон Кихот в инсценировке М. А. Булгакова: Некоторые проблемы истолкования романа
Ольга Давыдовна Есипова, Два спектакля (Дон Кихот М. А. Булгакова в Ленинградском театре им. Пушкина и в Вахтанговском театре – 1941 год)
Надежда Хаджимерзановна Орлова, «Мой литературный портрет закончен, и он же есть политический портрет» (К театральной судьбе Михаила Булгакова)

МИХАИЛ БУЛГАКОВ И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА
Марина Николаевна Капрусова, «Булгаковский миф» в современной русской «звучащей» и сетевой поэзии
Людмила Викторовна Гурленова, Мастер и Маргарита М. Булгакова как интертекстуальный источник русского литературного постмодернизма (На материале Московских сказок А. Кабакова)
Дарья Ростиславовна Невская, «Пренебрежение личностью» и «эволюция идей» как условия возвращения к Богу (К рецепции Христа-человека в общественно- -политической и культурной жизни 1960–1970-х годов) 
Галина Викторовна Заднепровская, Бег: Интерпретация пьесы М. А. Булгакова в одноименной опере Н. Н. Сидельникова 
Татьяна Степновска, Пьеса Багровый остров Михаила Булгакова в интерпретации студенческого театра «Одуванчик» 
Гжегож Пшебинда, Другая жизнь Михаила Булгакова 
Татьяна Абрамовна Рогозовская, Юбилейное: До и после Дома Турбиных (Булгаков, Некрасов, Дравич)
Элина Борисовна Гальцева, Дневники Елены Булгаковой 1933–1940: История и судьба текста, значение исследования и публикации

МИХАИЛ БУЛГАКОВ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: РЕЦЕПЦИЯ, ПЕРЕВОДЫ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ
Алиция Володзько-Буткевич, Польский Булгаков (Очерк восприятия) 
Наталия Муранска, Михаил Булгаков в словацком восприятии (Булгаковедение в Cловакии. Проблемы перевода булгаковских произведений на словацкий язык)
Каталин Сёке, Шеститомное собрание сочинений Михаила Булгакова на венгерском языке: Заметки редактора и переводчика
Вероника Адольфовна Разумовская, Минбо Ян, Булгаковский текст в китайских переводах: Переводимое и непереводимое
Нона Гурамовна Бобохидзе, Русудан Сосоевна Сагинадзе, Два перевода романа М. Булгакова Мастер и Маргарита
на грузинский язык 

Ивона Анна Ндьяй, «Дьявольщина» Мастерa и Маргариты Михаила Булгакова: Проблемы перевода фразеологических единиц
Анна Давыдовна Воробьёва, Такая булгаковская атмосфера, или Комическое в романе Мастер и Маргарита и в его англоязычных переводах

ТВОРЧЕСТВО МИХАИЛА БУЛГАКОВА: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Михаил Юрьевич Федосюк, О пушкинских традициях в языке М. Булгакова
Inessa Roe-Portiansky, The Natural and the Supernatural in the Novel The Master and Margarita by Mikhail Bulgakov: A Linguistic Analysis
Геннадий Филиппович Ковалёв, Автобиографизм ономастики М. А. Булгакова
Роман Владимирович Шубин, К понятию «римского» текста у М. А. Булгакова: Aнтропонимические исследования Белой гвардии
Елена Александровна Сальман, Аббревиатуры 1920-х годов в контексте языковой ситуации времени и в авторском употреблении (На материале публицистики М. А. Булгакова)
Андрей Петрович Романенко, Семиотический портрет советского человека у Булгакова 
Юлия Вадимовна Николаева, Особенности языковой игры в произведениях М. А. Булгакова
Ирина Сергеевна Выходцева, Лариса Петровна Прокофьева, Интерпретационные возможности лексической и фонетической семантики в художественном тексте (На материале обращений в повести М. А. Булгакова Собачье сердце)
Елена Михайловна Виноградова, «Я – враг необоснованных гипотез»: Эпистемическая модальность и эвиденциальность в повести М. А. Булгакова Собачье сердце
Олег Анатольевич Семенюк, Синонимия в произведениях М. Булгакoва: Социокультурный аспект
Зоя Санджиевна Санджи-Гаряева, Трансформация советского языка в произведениях М. Булгакова
Марина Анатольевна Бондаренко, Лингводидактический потенциал творчества М. А. Булгакова


Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Napisz recenzję

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl